Bergen Lufthavn – Bergen Airport

Denne siden fra Bergen Lufthavn Flesland, er helt uavhengig fra den offisielle hjemmesiden for BGO og er laget for og vise en del av de forskjellige flytypene og helikoptrene fra ulike selskaper som har, eller som fremdeles flyr til Bergen Lufthavn, BGO, hovedsaklig fra 2008 og frem til i dag, men noen eldre bilder finnes også her. Privat eide fly, er det også bilder av. Noen av flyselskapene som har flydd her, er i dag konkurs, eller har blitt fusjonert. Mesteparten av bildene som finnes her, er fra Bergen Lufthavn. Fly fotos fra utenlandske flyplasser/steder, finnes på egen side. Alle trafikk/passasjerselskapene er søkbare på selskapets navn. NATO/Militærfly og privateide småfly, finnes under egne sider.

IN ENGLISH:
This site from Bergen Airport Flesland, is made of and show some of the different types of aircraft and helicopters from various companies that have, or are still flying to Bergen Airport, BGO, mainly from 2008 to the present day, but some older images are also here. Private owned aircraft, there are also pictures of. Some of the airlines that have flown here, is currently bankrupt or have been merged. Most of the images included here are from Bergen Airport, but the images of aircraft, etc. from other Norwegian airports / locations, it is also here. Aviation photos from foreign airports / locations are on separate pages. All traffic / passenger companies are searchable. NATO / Military aircraft, private owned planes will be found in a separate page.

Contact: bjorn (a) bjornottosen.com for any questions.

Bergen Lufthavn Flesland – BGO/ENBR